Dotace

Spojili jsme síly s externími experty, kteří mají dlouholeté zkušenosti na poli dotací a s tím spojené administrativy. Toto spojenectví naší kanceláři dává možnost nabídnout (klientům AH Finance i za výhodnějších podmínek) služby spojené s financováním svých potřeb z dotačních zdrojů. Naším posláním je zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských subjektů, ale také poskytnout servis městům a obcím v našem okolí, aby se nám všem žilo lépe.

Naše kancelář nabízí své služby ekonomickým subjektům, které mají představu o budoucích investicích a hledají možnosti financování jejich realizace. Zásadně fungujeme na osobní bázi, jelikož jen tak poznáme pravé potřeby našeho klienta. Nenecháme Vás žádat o dotaci jen pro to, že je vypsaná. Ale pouze v případě, že její čerpání Vám pomůže zafinancovat projekt, který zapadá do Vaší vize a strategie.

Služby spojené s dotačním řízením:

  • Konzultační a analytická podpora
  • Identifikace vhodného dotačního programu
  • Sepsání a podání žádosti o dotaci
  • Podpora v realizační i porealizační fázi projektu
  • Podpora v zadávacích řízeních
  • Podpora se získáním zdrojů pro financování projektu

Pro poskytnutí detailnějších informací Vás velmi rádi pozveme na individuální konzultaci.