Nabízené služby

Nabízíme profesionální služby v oblasti vedení účetnictví, daní, financí a lidských zdrojů.

Vedení účetnictví

Nabízíme sestavení služeb nastavených přímo pro vaše potřeby. Jsme připraveni vést kompletně vaše účetní a finanční procesy, ale i asistenci vašemu finančnímu oddělení v konkrétních případech.

Více než patnáctiletá praxe ve vedení účetnictví nám dává možnost, nabídnout vám pestré zkušenosti při řešení všech záludností účetní agendy a návazných procesů.

Zpracování účetní agendy

 • Účtování všech operací na základě získaných podkladů
 • kompletní zabezpečení procesu vystavování, distribuce a účtování faktur
 • řízení a vymáhání pohledávek
 • řízení a plánování hotovosti, příprava pravidelných výkazů pro rozhodování
 • komunikace se třetími stranami - dodavateli, zákazníky a obchodními partnery
 • příprava statutárních výkazů a reportů
 • příprava jakéhokoli reportingu podle konkrétních požadavků
 • zpracování kompletní daňové agendy
 • zastupování v komunikaci se státními institucemi
 • zpracování roční účetní závěrky
 • příprava a podání daňových přiznání
 • spolupráce v době auditu a příprava podkladů pro auditory
 • zastupování v případě daňové kontroly

Správa bankovních účtů

 • Zřízení bankovního účtu v zastoupení společnosti
 • nastavení přístupových práv

Poradenství v účetní oblasti

Naším úkolem není jen řádně vést účetní agendu, ale také naše klienty učit správné praxi ve všech procesech finančního účetnictví od nastavení náboru zaměstnanců, potřebných školení, nastavení reportingu, výběru vhodného softwarového řešení atd.

 • Analýza a optimalizace existujících finančních a účetních procesů
 • nastavení oběhu dokladů a schvalovacích procesů
 • tvorba vnitropodnikových účetních směrnic
 • návrh reportingu podle specifických potřeb managementu
 • poradenství v oblasti mezinárodních účetních standardů
 • účetní poradenství pro konkrétní transakce
 • zprostředkování profesionální školení v oblasti účetnictví a daní šitá na míru
 • v rámci komplexního účetního servisu lze zajistit nábor nového zaměstnance na pracovní pozici

Daňová přiznání (i s příjmy ze zahraničí) a jiné zákonné povinnosti

Díky bohatým zkušenostem dokážeme garantovat aplikaci všech platných předpisů, včasné splnění zákonných povinností a optimalizaci vašich nákladů v legislativních mezích. Jsme připraveni nabídnout daňové služby téměř ve všech oblastech.

S daňovými povinnostmi se váže velké množství administrativy a časové náročnosti v podobě hlídání termínů a studování legislativních změn. Toho všeho Vás dokážeme zbavit, abyste se jako profesionálové ve svém oboru mohli věnovat vašemu podnikání.

Zpracujeme daňové přiznání a zajistíme kompletní administrativu v oblastech:

 • Daň z příjmů právnických osob
 • daň z přidané hodnoty a související výkazy
 • daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
 • daň silniční
 • daň z příjmů fyzických osob
 • zastupování v komunikaci s finančním úřadem a dalšími institucemi, zastupování v případě kontroly finančním úřadem

Mzdové účetnictví

V rámci naší kanceláře dokážeme zprostředkovat komplexní mzdové účetnictví u společnosti s dlouholetou a bohatou praxí. Nemusíte v rámci vašich povinností navštěvovat více lokalit. Stačí jen z naší židle přesednout vedle. Jsme schopni Vám zajistit:

 • Pravidelné sledování změn v legislativě a garanci správnosti a včasnost účtování mzdy a odvodů
 • přípravu všech statutárních výkazů pro Správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, pro finanční úřady, apod.
 • přípravu výkazů dle vašich požadavků
 • kompletní administrativu při nástupu a odchodu zaměstnanců od potřebných přihlášení a odhlášení, až po samotnou přípravu a podpis pracovní smlouvy nebo přípravu výpovědi
 • zabezpečení procesů spojených s ročním zúčtováním daně vašich zaměstnanců
 • online řešení pro distribuci a archivování výplatních pásek vašich zaměstnanců
 • v případě potřeby osobní návštěvu vašich zaměstnanců v rámci úředních dní
 • zastoupení v komunikaci se všemi institucemi, v případě kontroly a v době auditu
 • archivaci vaší mzdové agendy

HR - Lidské zdroje

Nabízíme téměř patnáctileté zkušenosti z oblasti HR u nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu. Věříme, že lidské zdroje jsou a vždy budou nejcennějším výrobním faktorem a my víme, jak se o něj efektivně a systematicky starat, aby vaše společnost byla schopná využívat potenciálu vašich zaměstnanců. V oblasti lidských zdrojů nabízíme:

 • Audit vašich personálních procesů a vnitřních směrnic i jejich vypracování přímo na míru
 • audit odměňovacího schématu s ohledem na možná rizika, nákladovost a využívání nástrojů dostupných na trhu, navržení optimálního schématu
 • konsultace organizační struktury společnosti a její optimalizaci s jasným popsáním pracovních činností, základních odpovědností, pravomocí a kvalifikací
 • nastavení efektivního vzdělávání vašich zaměstnanců vzhledem k aktuálním, ale hlavně budoucím potřebám společnosti
 • výběr ideálních dodavatelů vzdělávání pro vaši společnost
 • audit a nastavení systematického řízení výkonu vašich zaměstnanců
 • asistenci při výběrových řízeních, případně i samostatnou realizaci
 • nezapomínáme i na fakt, že majitel je také člověk, který potřebuje péči jako jeho zaměstnanci
 • dokážeme v případě potřeby vybrat vhodného BOZP technika přímo pro vaše potřeby