HR - Lidské zdroje

Nabízíme profesionální služby v oblasti vedení účetnictví, daní, financí a lidských zdrojů.

HR - Lidské zdroje

Nabízíme téměř patnáctileté zkušenosti z oblasti HR u nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu. Věříme, že lidské zdroje jsou a vždy budou nejcennějším výrobním faktorem a my víme, jak se o něj efektivně a systematicky starat, aby vaše společnost byla schopná využívat potenciálu vašich zaměstnanců. V oblasti lidských zdrojů nabízíme:

  • Audit vašich personálních procesů a vnitřních směrnic i jejich vypracování přímo na míru
  • audit odměňovacího schématu s ohledem na možná rizika, nákladovost a využívání nástrojů dostupných na trhu, navržení optimálního schématu
  • konsultace organizační struktury společnosti a její optimalizaci s jasným popsáním pracovních činností, základních odpovědností, pravomocí a kvalifikací
  • nastavení efektivního vzdělávání vašich zaměstnanců vzhledem k aktuálním, ale hlavně budoucím potřebám společnosti
  • výběr ideálních dodavatelů vzdělávání pro vaši společnost
  • audit a nastavení systematického řízení výkonu vašich zaměstnanců
  • asistenci při výběrových řízeních, případně i samostatnou realizaci
  • nezapomínáme i na fakt, že majitel je také člověk, který potřebuje péči jako jeho zaměstnanci
  • dokážeme v případě potřeby vybrat vhodného BOZP technika přímo pro vaše potřeby